Problém s příjmem potravy je v hlavě. Jak ho dostat ven?

Loading...

Za nebezpečnými dietami a touze po štíhlosti se ukrývá velké duševní strádání nemocných. Poruchy příjmu potravy jsou závažnou psychiatrickou diagnózou. Rozpoznat, že někdo trpí poruchou příjmu potravy, není snadné. Ještě obtížnější je léčba.

Mnoho lidí trpících poruchou příjmu potravy vypadá zdravě, i když trpí extrémně vážným onemocněním. Poruchy příjmu potravy se týkají všech věkových kategorií i obou pohlaví. Většinou jde o mladé dívky.

První projevy onemocnění

Lidé s poruchou příjmu potravy se začnou izolovat, jedí o samotě, jí stále méně a hubnou. To kamuflují více vrstvami oblečení. Poruchy příjmu potravy často souvisí i se špatným zvládáním stresu, šikanou a dalšími problémy, kterým daný člověk čelí právě odmítáním jídla.

Patologické chování při poruchách příjmu potravy

  • Anorexie – jedinec snižuje hmotnost dietami, vyprovokovaným zvracením, užíváním diuretik, laxativ či cvičením. Má strach z obezity a i při velké podváze zkresleně vnímá své tělo. Trpí vtíravými myšlenkami na udržení hubenosti. U žen chybí menses, muži ztrácejí zájem o sex.
  • Bulimie – neodolatelná chuť na jídlo, záchvaty přejídání, vyprovokované zvracení, hladovky, užíváním laxativ, diuretik a dalších preparátů.
  • Orthorexie – psychická porucha, při které se člověk nadměrně upíná na zdravou stravu.
  • Bigorexie – psychická porucha s posedlostí cvičit a nadměrně užívat steroidy.
  • Psychogenní přejídání – přejídání v reakci na stresové situace, jako ztráta blízké osoby, abnormální stres, strach či touha po uznání. Obezita vede k úzkosti, labilitě, nejistotě v osobních vztazích a sociální izolaci.

První pomoc při poruše příjmu potravy

S nemocným je třeba opatrně promluvit a vyhledat odborníka. Často rodiče a blízcí problém podceňují a dělají, že problém neexistuje. Jiní mají strach proložený úzkostí a agresivitou. Začnou nemocného nutit do jídla a má to opačné účinky. Přichází nedostatek komunikace a hádky.

Prevence a léčba

Sám nemocný vyhledá pomoc málokdy. Často je v depresi nebo těsně před sebevraždou. Mezi nové formy prevence a léčby patří nové technologie s podpůrnými SMS, internetové poradenství, psychoterapie po chatu a kluby pro rodiče. Bez odborníka se ale poruchy příjmu potravy řešit nedají.

Foto: Freepik

Mohlo by se vám líbit

Loading...

Autor: Anna Štěpánková

Maminka se zájmem o zdravý životní styl. Miluje dlouhé procházky přírodou zakončené posezením v dobré restauraci.