Jak se zachovat při úrazu elektrickým proudem

Úrazu elektrickým proudem nečelí pouze zvídavá dítka, která v rámci objevování zajímavostí okolního světa zkouší, co to udělá, když strčí něco dlouhého do tolik lákavé…