Možná jste prodělali mrtvici a ani o tom nevíte. Jaké jsou její příznaky?

Cévní mozková příhoda, lidově řečená mozková mrtvice, je velmi nebezpečné onemocnění, které může skončit až smrtí. Pokud znáte její příznaky a včas je odhalíte, můžete nemocnému zachránit zdraví, nebo dokonce život. Mrtvice se projevuje ochrnutím části těla, problémy s řečí, zrakem, ale i dalšími zdravotními komplikacemi.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice

Mozkovou mrtvici způsobuje nedostatek krve v určité části mozku, čímž dochází k jeho odumření. Nejčastější příčinou této nemoci je ateroskleróza. Druhou příčinou pak může být porušení stěny mozkové cévy, které vede ke krvácení do mozku. Následky mrtvice mohou být drobné, ale i fatální. Někdo má problém s řečí, jiný ochrne na polovinu těla. A v nejtěžších případech dochází dokonce k úmrtí.

Jak poznáte, že jste prodělali mrtvici?

Mrtvice je onemocnění, které má poměrně velké množství příznaků. Mohou se objevit všechny najednou nebo postupně, ale také se mohou objevit pouze některé. Proto často bývají podceňovány a když se přijde na to, že nemocný prodělal mrtvici, je už pozdě.

Těmi nejčastějšími příznaky jsou ochablost a znecitlivění tváře, ruky nebo nohy, vždy na jedné straně těla. Postižený mrtvicí má problémy s mluvením a vyjadřováním, nebo naopak nedokáže porozumět řeči ostatních.

K těmto problémům se mohou přidat, nebo i samostatně objevit, poruchy zraku, závratě, ztráta rovnováhy či koordinace. Někdy dochází i k bolesti hlavy bez zjevné příčiny.

Léčba cévní mozkové příhody

Pokud máte u sebe, nebo někoho z blízkých, podezření na mrtvici, na nic nečekejte a volejte rychlou záchrannou službu. Pokud nemocný dostane léky včas, tj. do 3 – 4 hodin, může odejít bez jakýchkoli následků.

Lékaři nejprve zaléčí hlavní příčinu problému. Teprve když je nemocný mimo ohrožení, začnou řešit další zdravotní komplikace, které pravděpodobně k mozkové příhodě vedly. Zaměří se na cukrovku, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol apod.

Autor: Sabina Huřťáková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.