Topná sezóna ohrožuje naše plíce. Stále dochází k pálení nevhodných materiálů

Rostoucí ceny energií přiměli mnoho lidí k podstatným změnám. Ve větší míře začali se zateplováním budov a výstavbou nízkoenergetických a pasivních budov. Také zaznamenáme narůst počtu těch, kteří v rodinných domech používají k vytápění kotel na pevná paliva. Stále však existuje nezanedbatelné množství těch, kdo topí ne zrovna šetrně, obzvlášť na vesnicích. Jak to ohrožuje naše zdraví?

Čistý venkovský vzduch

Pořekadlo o prospěšném, čistém venkovském vzduchu přestává v zimním období platit. Jsou to právě vesnice, kde mají lidé ve větší míře starší typy kotlů na pevná paliva. Ve snaze snížit náklady na vytápění co nejvíce, pak do kotle míří téměř vše, nejen čisté surové dřevo. Problémem jsou především nejrůznější kousky odpadních materiálů, například lakované a barvené odřezky a kusy nábytku. Jestliže bydlíte v blízkosti domu nebo dokonce domů, kde majitelé spálí v kotli i to, co do něj nepatří, velmi ohrožujete své plíce.

Rizika v pasivních domech

Postavili jste si pasivní dům nebo dům s nízkou energetickou náročností? Pak vevnitř v domě probíhá mnohem menší cirkulace vzduchu. Jakmile vaši sousedé spálí něco škodlivého, ve venkovním prostředí se aerosolové částečky rozptýlí mnohem rychleji než uvnitř vašeho domu. Jste tak nebezpečnému vlivu vystaveni mnohem více, než kdybyste v danou chvíli pobývali venku na zahradě.

Co se děje v plicích

Nutnost neustálého dýchání znamená, že plíce musí zpracovat asi 17 kilogramů vzduchu za den. U dětí je to ještě více. Kvalita ovzduší, které dýcháme má obrovský vliv na naše zdraví. Vysoká koncentrace nebezpečných aerosolových částic ve vzduchu znamená vyšší riziko infarktu a hrozí i mozková mrtvice. Už první den budeme pociťovat dušnost a pálení očí. Alergickým jedincům a lidem s astmatem se zhorší kašel. Dlouhodobé vystavení aerosolovým částicím má vliv na snížení imunity, a to zejména u dětí. Dospělí, kteří dýchají škodlivý vzduch se dožívají nižšího věku, škodliviny se v plicích každý rok kumulují.

Pokud máte podezření, že se ve vašem sousedství pravidelně překračují povolené limity, kontaktujte hygienickou stanici.

Autor: Veronika Majerová

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.