Cesta k lékaři sanitkou – kdy na ni máte nárok?

Někdy zkrátka není náš zdravotní stav uzpůsobený tomu, abychom se k lékaři dostali po vlastní ose buď pěšky, vlastním autem nebo hromadnou dopravou. To samé platí i v případě, kdy se potřebujeme dostat po zákroku z nemocnice domů a nemáme vlastní odvoz. Většina lidí vůbec netuší, kdy mají nárok na dopravu sanitkou, takže v mnoha případech této možnosti ani nevyužívají.

Kdy má pacient nárok na dopravu sanitkou?

Možná i vy patříte k lidem, kteří nevědí, kdy mají a kdy nemají nárok na dopravu k lékaři nebo od lékaře sanitkou. Velmi často se stává, že se lidé o tuhle službu bojí požádat, což je z velké části dáno právě tím, že si nejsou jisti, kdy o ni požádat mohou – bojí se odmítnutí nebo snad vynadání ze strany lékaře či pracovníků na dispečinku.

V první řadě je ale na místě si uvědomit, že není sanitka jako sanitka. Po České republice jezdí dva druhy, takže než se dopravy sanitkou začnete dožadovat, měli byste vědět, o jaký typ sanitky vlastně požádat.

Jaké jsou druhy sanitek?

Sanitky si můžeme rozdělit na dva typy: ZZS a DZS.

ZZS neboli zdravotnická záchranná služba

To jsou typicky žluté sanitky, které poznáte podle majáčku a které často vídáme jezdit na silnicích právě za doprovodu zvukového signálu. Tyto sanitky jsou provozovaní orgány státní zprávy (krajskými úřady) a v každém regionu slouží pro tzv. přednemocniční neodkladnou péči – jinými slovy pro ošetření akutních případů.

DZS neboli dopravní zdravotní služba

Druhým typem jsou DZS, což jsou sanitky, které mívají zpravidla bílou barvu, mohou však být zbarvené i jinak. Tyto sanitky jsou provozovány soukromými společnostmi a ve většině případů majáček ani houkačku nepoužívají. Dopravní zdravotní služba slouží pro dopravu raněných, nemocných či rodících žen. A právě tyto sanitky jsou určené pro dopravu sanitkou k lékaři nebo od lékaře.

Kdy máte nárok na dopravu sanitkou?

Teď se dostáváme k tomu, co vás zajímá asi ze všeho nejvíce: kdy máte jakožto pacienti nárok na to, aby vás sanitka přepravila k lékaři, nebo aby vás po zákroku či vyšetření odvezla od lékaře domů.

V první řadě nutno zmínit, že dopravu sanitkou by vám měl navrhnout sám lékař. Pokud tak neučiní, je na vás, abyste o sanitku požádali a trvali na svých právech.

Nárok na dopravu prostřednictvím sanitky máte tehdy, kdy máte závažné akutní problémy, zdravotní potíže, stejně tak i tehdy, kdy váš zdravotní stav neumožňuje, abyste se k lékaři nebo od lékaře dopravili sami – může jít například o malátnost pacienta.

Autor: Nikol Bláhová

Jsem milující maminka malé princezny a zároveň kreativní duše, která ráda skrze své články předává čtenářům nové a zajímavé informace. Vystudovala jsem IT, ale má životní cesta se měla ubírat směrem psaní. Mým snem je napsat knihu - a nejen jednu. Zdraví má každý z nás jen jedno, proto bychom o sebe měli pečovat s láskou, budu ráda, když se díky mým článkům dozvíte něco užitečného.