Nepříjemná nemoc jménem achalázie. Znemožňuje správnému proniknutí potravy z jícnu do žaludku

břicho

Achalázie je funkční porucha hladké svaloviny dutých orgánů. Obecně se však pod touto diagnózou rozumí onemocnění jícnu, při kterém dochází k sevření na přechodu jícnu a žaludku, přesněji řečeno na dolním jícnovém svěrači. V případě, že tento svěrač nefunguje správně, dostává se kyselý obsah žaludku (reflux) zpět do jícnu a způsobuje právě achalázii.

Symptomy achalázie

Možnými symptomy tohoto onemocnění jsou křečovité bolesti při příjmu potravy, pálení žáhy či problémy při polykání. Potíže se zhoršují vleže, protože nestrávený obsah žaludku, pouhou gravitací, proniká ve větší míře zpět do jícnu. Z toho vyplývají často zásadní poruchy spánku. Hrozí také, že se tekutina dostane zpět do dýchacích cest a způsobí zánět dýchacích cest nebo dokonce plicní zánět (pneumonie). Kromě toho může dlouhé přebývání některých agresivních látek v jícnu vyvolat zhoubné buněčné změny. Riziko rakoviny jícnu s dlouho přetrvávající a neléčenou achalázií podstatně stoupá.

Achalázie a funkce jícnu

V normálním případě se tekutiny a potrava dostanou z jícnu do žaludku skrz svého druhu ventil (dolní jícnový svěrač), který má svalovou schopnost se rozevřít a poté opět uzavřít. Po polknutí je proto důležité, aby se dolní jícnový svěrač otevřel a potrava tak mohla přejít do žaludku. Za tímto účelem se svaly nejprve stáhnou a poté opět uvolní. Ovládání tohoto systému mají na starost nervy trávicího traktu. Při achalázii se nervy nedokáží náležitě uvolnit a jsou v jakési trvalé křeči, což znemožní posun potravy do žaludku. Následkem toho zvýší jícen svůj tlak, aby potravu protlačil. Odpor je ale tak vysoký, že v určitý moment převáží a dojde k rozšíření jícnové trubice (megaesophagus). Přepínaná tkán postupně ztrácí svou funkci a normální pasáž stravy a tekutin je narušena tak, že dochází k podvýživě a úbytku na váze.

Příčiny achalázie

Přesné příčiny této nemoci nejsou známy. Existují však typy rakoviny žaludku nebo infekce, které způsobí poškození nervů a následnou achalázii. Diskutuje se také o dědičných dispozicích.

Kdy jít k lékaři?

Pokud delší dobu trpíte problémy při polykání nebo pálením žáhy, měli byste vyhledat lékaře.

Léčba

Méně náročné stavy achalasie lze léčit konzervativně, a sice léky podporujícími uvolnění svěrače. K tomu se doporučuje jíst pokud možno tekutou stravu a vydatně ji zapíjet. Vážnější stavy je potom třeba léčit operativně, kdy existuje několik postupů. Běžně se nařezává dolní jícnový svěrač a následně se upraví vyústění jícnu do žaludku. Méně často se provádí endoskopická myotomie, kdy se jícnový svěrač endoskopickým zákrokem protáhne.

Autor: Petr Vavrenka

Specialista na podávání erudovaných, přesto srozumitelných informací o nemocech trápících lidstvo.