Obávaná nemoc ADHD a její příznaky. Jak se projevuje u dětí a dospělých?

Už jste slyšeli o nemoci ADHD? Je to nemoc poměrně obávaná. Jedná se o poruchu pozornosti s hyperaktivitou, je to zároveň dědičný neurovývojový syndrom. Poruchou pozorností se rozumí nesoustředěnost, nepozornost, neschopnost se koncentrovat. Pokud hovoříme o hyperaktivitě, hovoříme o nutkavé potřebě pohybu, k níž mnohdy nemáme důvod, bohužel potřebu nelze nijak utlumit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že nemocí ADHD mohou trpět jen děti, jimž se nemoc přenese do dospělosti. Jenže není to tak. Nemoc se může vyskytnout i u dospělých jedinců, ovšem u dospělých se nemoc začne projevovat jinak.

Pokud postihne nemoc ADHD děti ve školním věku, děti mají šanci se s nemocí naučit žít, naučí se své chování ovládat, zavedou si režim a rozvrh, který jim pomůže zvládat jejich nemoc. Jestliže se nemoc objeví až v dospělém věku, je velmi těžké se s nemocí naučit žít.

Z aktuálních statistik vyplývá, že nejvíce bývají postižení chlapci. Tři až pět procent nemocných jsou děti ve školním věku. Pojďme si tedy říct, jaké jsou konkrétní příznaky jak u dětí, tak u dospělých, abychom nemoc rozeznali zavčasu.

Jak se ADHD projevuje u dětí?

Jak se pozná nemoc ADHD u dětí? Jak jsme zmínili, nemoc se u dětí vyskytuje častěji než u dospělých. Mezi hlavní typické příznaky patří třeba to, že děti nebaví dělat věci, které však v minulosti doslova milovaly. Mají nevybitou energii, neustále se chtějí hýbat. Dětské pacienti s nemocí ADHD lze označit za nepořádné, jsou často zbrklé a zapomínají. Ve škole se jedná o problematické děti, které bývají nejčastěji upomínány.

Jak se ADHD projevuje u dospělých?

U dospělých jsou příznaky krapet jiné. Pacienti trpící ADHD pociťují vnitřní neklid, mají hromadu potíží, které však způsobila jen nepozornost. Nejsou schopni dodržet časový plán, neumí se koncentrovat, často zapomínají, jsou dokonce emočně labilní. Často se u nich rychle střídají nálady, často jednají zkratovitě. Bohužel právě dospělí pacienti trpící nemocí ADHD jsou náchylnější ke zneužívání návykových látek, jako jsou drogy nebo léky.

Autor: Tereza Čierníková

Pro magazín AAzdraví píše od srpna roku 2018. Milovaná práce jí každý den umožňuje nahlížet na zajímavá témata a také se věnovat koníčkům v podobě plavání a čtení.