Zaostřeno na ADHD. Syndromem hyperaktivity netrpí jen děti

ADHD neboli Attention Deficit Hyperactivity Disorder je porucha pozornosti s hyperaktivitou, která spadá mezi neurovývojové poruchy. Jde o nerovnováhu centrální nervové soustavy, což je vrozený stav. Projevuje se motorickým neklidem, nepozorností i zvýšenou impulsivitou. Ohledně ADHD koluje celá řada mýtů, jež mnoho lidí věří a přitom na nich není ani zrnko pravdy.

Mýty okolo ADHD – odhalte s námi pravdu!

Ještě bychom měli zmínit, že se neurovývojová porucha může dělit podle toho, jaká složka převažuje – a to na poruchu hyperkineticko-impulzivního typu, na poruchu pozornosti a na kombinaci těchto dvou typů.

Nyní si společně řekneme, co se o této nemoci často říká a přitom to není pravda. Společně s námi tak můžete odhalit často kolující povídačky, kterým možná i vy věříte.

Co se říká a není pravda: ADHD mají pouze děti

Nejčastější mýtus se týká tvrzení, že tuhle poruchu mají pouze děti a u dospělých se nevyskytuje. A víte co? Je to lež! Je sice pravda, že se projevy této nemoci objevují již v dětském věku, ale rozhodně to neznamená, že by jí netrpěli i dospělí lidé – u 40 až 60 % pacientů se projevy nemoci objevují i v dospělosti.

Co se říká a není pravda: není to nemoc, ale lenost a nezodpovědnost

O lidech trpící touto poruchou ostatní s oblibou tvrdí, že jsou líní a nezodpovědní. Může za to skutečnost, že pacienti zkrátka ani přes veškerou snahu mnohdy nedokážou dodržovat daná pravidla nebo termíny, což jim způsobuje problémy jak ve škole či v práci, tak i v osobním životě. Uvědomte si ale, že se jedná o vrozenou vadu, nikoli o lenost.

Co se říká a není pravda: nemusí se léčit

Tak tohle je lež jako vrata! Je to spíše naopak, pokud se tahle vrozená neurovývojová vada neléčí, může napáchat velké škody. Jedná se o léčitelnou poruchu, která se dá léčit vědecky ověřenými metodami.

Co se říká a není pravda: objevuje se pouze u mužů

Další poměrně častý mýtus říká, že se ADHD neobjevuje u žen, ale postihuje pouze chlapce a muže. I tohle je lež. Ano, je pravda, že podle statistik v dětském věku potrápí daleko více chlapců nežli dívek, ale v dospělosti je výskyt poruchy u obou pohlaví rovnoměrný.

Autor: Nikol Bláhová

Jsem milující maminka malé princezny a zároveň kreativní duše, která ráda skrze své články předává čtenářům nové a zajímavé informace. Vystudovala jsem IT, ale má životní cesta se měla ubírat směrem psaní. Mým snem je napsat knihu - a nejen jednu. Zdraví má každý z nás jen jedno, proto bychom o sebe měli pečovat s láskou, budu ráda, když se díky mým článkům dozvíte něco užitečného.