Umíte předpovědět epileptický záchvat? Vědci vás to naučí

Mezinárodní tým pod vedením českých vědců zkoumal principy epileptických záchvatů. Výsledky jsou pozitivní a přinášejí zásadní poznatky. Epileptické záchvaty nejsou nečekané a dají se i předvídat.

Mezinárodní tým pod vedením českých vědců zpracoval studii. Vedoucí týmu je Přemysl Jiruška z Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR. Podle vědců je spouštěč vyvolávající záchvat spíše poslední kapkou. Záchvatům předcházejí detekovatelné změny v činnosti mozku a jejich pravděpodobnost se dá předvídat. K záchvatům totiž nyní dochází zdánlivě zcela náhodně a velmi neočekávaně, což je pro pacienta a jeho okolí to flustrující. Umět se na ně připravit je klíčové.

Teorie vzniku epileptických záchvatů a teorie chaosu

Teorií vzniku epileptických záchvatů je mnoho, některé jsou i protichůdné. Epileptické záchvaty podle nových poznatků přichází podle teorie chaosu. Mnohé zcela rozdílné systémy lze popsat obdobnými matematickými modely. Popsat zatím neznamená dokázat předpovědět chování. Jde o systémy citlivé na vstupní podmínky, které nikdy nejsou přesně známé, jako známý efekt motýlích křídel.

Základní přírodní princip

Mezinárodní tým prokázal, že jeden ze základních přírodních principů se účastní i vzniku epileptických záchvatů. Existence principu kritického zpomalování v epileptickém mozku tedy předpokládá, že záchvatu předchází postupná ztráta stability a odolnosti mozku. Ten se postupně stává mnohem náchylnějším ke vzniku záchvatů. Jde o zásadní poznatky pro pochopení mechanismů vzniku záchvatů. Nyní se zkoumá rozvoj technik pro předpověď rizika záchvatů a úpravě léčby.

Podobnost není náhodná

Kritické zpomalování je jeden ze základních přírodních principů při přechodu mezi dynamickými stavy odrážejícími postupnou ztrátu stability a odolnosti studovaného systému, předcházející třeba změnám klimatu, vyhynutí živočišných druhů, kolapsům na burze, rozvoji deprese nebo srdeční arytmii. Výzkum je průlomový. Děje se neodehrávají vteřiny, ale hodiny až měsíce před záchvatem. Je třeba sledovat předchozí události dlouhodobě a jakmile se nakupí, být ve střehu.

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.