Agorafobie jako nemoc moderní doby. Strach z většího množství lidí je stále častější

Víte, co je to agorafobie? Jaké jsou její příznaky a jak ji léčit? Trpí ji 3 až 7 % populace, přičemž se až 3 krát častěji vyskytuje u žen než u mužů. Nejčastěji se objevuje mezi 23. a 29. rokem života.

Co je agorafobie?

Agorafobie je úzkostná porucha, která se projevuje strachem z otevřeného prostranství a v dnešní době také obavami z prostor, kde se vyskytuje větší množství lidí, jako jsou například obchodní centra, multikina nebo cestování hromadnými dopravními prostředky. V situaci vzbuzující úzkost se u pacienta objevují nepříjemné tělesné příznaky, jako jsou bušení srdce, bolest na hrudi, pocity nedostatku vzduchu, závratě, křeče v břiše, návaly horka, pocení a další.

Příznaky agorafobie

Člověk trpící agorafobií má silný pocit, že se mu něco stane, bude potřebovat pomoc a ta nebude k dispozici. Takový jedinec se záměrně vyhýbá situacím, při kterých by se jeho negativní očekávání mohla naplnit. Vyhýbá se nakupování a cestování, aby předešel panice a úzkosti. Úleva se dostaví až poté, co se pacient z pro něj nepříjemné situace dostane. Dlouhodobé vystavování úzkostným stavům činí člověka stále více přecitlivělým a může to dospět až k tomu, že se tyto stavy začnou objevovat i v dalších situacích.

Vhodná léčba

Nejvhodnější léčba je kognitivně behaviorální psychoterapie kombinovaná s užíváním antidepresiv, jež jsou vhodnější než benzodiazepiny, u kterých při pravidelném užívání dochází k rozvoji závislosti. Pacientovi pomáhají zvládat nápory pocitů a změnit způsob myšlení. To postupně snižuje návaly úzkosti. Velmi přínosné je také pacienta pomalu vystavovat situacím, které v něm úzkost a strach vyvolávají. Tím je posilováno jeho sebevědomí a síla odolávat nepříznivým vlivům, které tyto situace na člověka mají.

Autor: Romana Hašková

Externí autorka serveru AAzdraví.cz.