Demence se ohlašuje měsíce dopředu. Rozpoznejte první varování

První fáze demence, ale i Alzheimerovy choroby trvá čtyři roky, ale často unikne pozornosti okolí. Věk i včasnost doby, kdy se nemoc objeví, je opravdu významný pro jeho léčbu. Svou roli hraje i dědičnost. Jak příznaky rozpoznat?

Demence mění myšlení, vnímání, chování a vyjadřování člověka. Demence však podle odborníků rozhodně není součástí normálního stáří. Při stárnutí se sice myšlení zpomaluje, zhoršuje se vybavování jmen, schopnost ukládat nové informace a nakládat s nimi, celkový intelektový výkon však výrazněji neklesá. Paměť, zpracování informací, schopnost orientace a mnohé další intelektové funkce souhrnně nazýváme kognitivní funkce.

Jak je to s prvními příznaky demence

O demenci se jedná až tehdy, kdy člověk začne selhávat v denních aktivitách, kam patří zaměstnání, provádění běžných úkonů hygieny i sociální vztahy. Mírné poruchy kognitivních funkcí nazýváme benigní stařecká zapomnětlivost nebo mírná kognitivní porucha. Většinou jde o subjektivní pocit, že více zapomínáme a hůře myslíme a změny pozorují i blízcí a jsou třeba testy kognitivních funkcí.

Jak to začíná

Celkové fungování člověka není výrazněji narušeno a stav může být dlouhé roky stabilní. Ze začátku se může jednat o první projevy Alzheimerovy choroby, ale demence to ještě není. Při demenci jsou postiženy všechny složky existence, tedy:

 • zhoršené kognitivní funkce
 • výrazné změny chování
 • změny osobnosti
 • selhávání v každodenních aktivitách
 • časté nebo trvalejší změny nálady, hlavně smutek a deprese
 • změny rysů osobnosti a povahových vlastností
 • neobvyklé reakce v běžných situacích
 • výpadky v jednání, které se před tím nevyskytly
 • ztrácení ohledu na ostatní
 • zvýšená vztahovačnost
 • pocity ohrožení
 • bludy a pocit pronásledování
 • halucinace

Navštivte lékaře

Poruchy paměti se mohou objevit až později. Při zaznamenání některých změn je třeba navštívit lékaře. Může to být psychiatr, klinický psycholog, neurolog nebo geriatr. V současné době není známa léčba. Léky však proces degenerativních změn zpomalí a umožní sníženou kapacitu oslabeného mozku lépe využít.

Prevence

Proti demenci se můžeme bránit zdravým životním stylem, vyváženou stravou bez nadbytku tuků, masa i cukrů s dostatkem zeleniny, vitaminů, minerálů a vlákniny a pravidelnou duševní i tělesnou aktivitou. Vynechat bychom měli kouření a dopřát si dostatečný odpočinek i spánek.

Foto: Freepik

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.

Chcete se nechat upozornit na nový příspěvek v diskuzi?
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments