Každé páté úmrtí je spojeno se špatnou výživou

Lidé v téměř všech oblastech světa by mohli mít prospěch z vyvážení stravy, aby mohli jíst optimální množství různých potravin a živin. Jedno úmrtí z pěti – což odpovídá 11 milionům úmrtí – je spojeno se špatnou stravou a stravování přispívá k řadě chronickým onemocnění u lidí po celém světě. V roce 2017 bylo více úmrtí spojeno s dietami s příliš nízkým množstvím potravin, jako jsou zrna, ovoce, ořechy a semena než se stravováním červeným masem, konzumací sladkých nápojů a dalších. 

Špatné stravování zabíjí víc než ostatní faktory

Je třeba koordinovat globální úsilí o zlepšení úsilí o zlepšení výživy prostřednictvím spolupráce s různými částmi potravinového systému a politikami, které vedou k vyvážené stravě. Špatná strava způsobuje více úmrtí, než kterýkoli jiný faktor. Především sodík, cukr a tuk jsou předmětem diskuzí, ale rizikové jsou skupiny lidí, které nemají a nebo mají nízký stálý příjem potravin, jako jsou zrna, ovoce, ořechy, semena a zelenina. Stejně tak je riziková konzumace potravin s velkým množstvím sodíku.

Počet úmrtí v důsledku špatného stravování se zvyšuje

V roce 2017 bylo podle odhadů 11 milionů úmrtí způsobeno špatnou stravou. Mohla za to především dieta s vysokým obsahem sodíku, nízkým obsahem zrn a s nízkým obsahem ovoce. Polovina úmrtí po celém světě byla spojena se stravováním a dietou. 10 milionů úmrtí bylo přičteno kardiovaskulárním onemocněním, 913 tisíc zase úmrtí bylo přičteno rakovině a téměř 339 tisíc způsobil diabetes druhého typu. 

V roce 1990 vzrostl počet úmrtí v důsledku špatné stravy z osmi milionů. Zřejmě díky narůstání počtu populace a jejího stárnutí. Rozsah nemocí souvisejících se stravou zdůrazňuje, že řada stávajících kampaní nebyla účinná. Změny musejí být citlivé na dopady globálního potravinového systému a životní prostředí, aby se zabránilo nepříznivému vlivu na klima, ztrátě biologické rozmanitosti, degradace půdy a vyčerpání sladké vody. 

Autor: Radek Chlup

Externí autor magazínu AAzdraví.cz.