Neprávem podceňovaná pohlavní nemoc. Hrozivý syfilis se vrací do Evropy

Bývá označována za “velkého imitátora”, protože její projevy mnohdy připomínají různé další nemoci, za které se rafinovaně maskuje a lékaři často nezjistí správnou příčinu. Případně syfilis odhalí, až když je příliš pozdě. To přitom může mít fatální následky. V minulosti byl syfilis jednou z nejobávanějších nemocí, jejíž poslední stádia byla provázena doslova hrůznými výjevy. V dnešní době už to většinou naštěstí takové konce nenabere, přesto syfilis zdaleka není tak neškodnou nemocí, za kterou ji mnozí považují.

Syfilis patří mezi pohlavně přenosné infekce. Nejde však o jedinou cestou, jakou se syfilis šíří. Dojít může také k přenosu infekce z matky na plod, a to buď během těhotenství nebo při porodu. V některých případech byl zaznamenán přenos například použitím ručníku po nakaženém, na kterém stále spočívaly bakterie zvané Treponema pallidum. Ty nakažený roznáší zejména v sekundárním stadiu nemoci (viz níže).

Primární stádium

Po samotné nákaze dochází přibližně za 3 až 90 dnů (průměr je však kolem 20 dní) k vytvoření kožní léze, které se říká také šankr. Zpravidla jde o osamocený kožní vřed, který je tvrdý, ale nebolí ani nesvědí. V určitých případech, zejména při souběhu s infekcí HIV, může dojít k vytvoření vícero kožních lézí. Pokud jich je více, mohou být citlivé a bolestivé. Léze obvykle vznikají u děložního hrdla (ženy) a na penisu (heterosexuální muži). U homosexuálních mužů se léze velmi často tvoří také v řitním otvoru a konečníku. V rámci primárního stádia syfilidy je možné zaznanamenat také zvětšení mízních uzlin.

Sekundární stádium

Zatímco první stádium syfilisu s sebou nenese takřka žádné nepříjemné projevy, sekundární stádium už je mnohem závažnější a objevuje se čtyři až deset týdnů po nákaze. Symptomy zde zpravidla postihují mízní uzliny, sliznici a kůži. Objevuje se pravidelná nesvědící vyrážka. Dále dochází k nepříliš specifickým symptomům jako je bolest hlavy nebo v krku, malátnost, únava, úbytek váhy, horečka či vypadávání vlasů. Zřídkakdy dojde k onemocnění žloutenkou, artritidou nebo ledvin. Bohužel se i v dnešní době řada pacientů nemocných syfilidou dostane do druhého stádia, a to i proto, že se u nich neobjeví šankr z první fáze. Je to právě sekundární stádium syfilisu, které je nejinfekčnější.

Terciární stádium

Oproti tomu v terciálním stádiu syfilis infekční není. Do této podoby se nemoc může rozvinout po třech až patnácti letech. Není to však podmínkou. Bez léčby se do terciální a již velmi závažné fáze dostane přibližně třetina pacientů.

Pokročilý syfilis se projevuje celou řadou příznaků, protože se rozvíjí do odlišných forem. Je tu například takzvaný gumatózní syfilis, který byl u pacientů zaznamenán v rozmezí 1 roku až 46 let od počátku infekce. Obvykle se ale objeví po 15 letech. V tomto stádiu se tvoří takzvaná gunmata, tedy měkké, nádoru podobné hrudky různých velikostí. Postihují nejen kůži, ale také kosti a játra.

Ještě závažnější je takzvaný neurosyfilis, který postihuje centrální nervovou soustavu. Objevuje se po 4 až 25 letech od počátku infekce. Dochází k progresivní paralýze a vysychání míchy, která se projevuje problémy s udržením rovnováhy a velkými bolestmi dolních končetin. V důsledku se u pacientů rozvíjí demence.

Diagnóza syfilis

Jak už bylo naznačeno výše, největším problémem v případě syfilisu je správná diagnóza. Tu lze provést krevním testem, což je nejjednodušší způsob. Bohužel tyto testy stále nejsou zdaleka stoprocentní a mnohdy vykazují takzvané falešně pozitivní reakce. Někdy naopak selžou úplně a pacienta se syfilidou prohlásí za zdravého. Proto se používá také přímé testování vzorku odebraného z šankru. Ne všechny nemocnice ale disponují potřebným vybavením a především dostatečně zkušeným personálem. Test je totiž nutné provést do 10 minut od odebrání vzorku, což bývá často porušeno.

Léčba syfilidy

Pakliže už je syfilis správně diagnostikován, na léčbu existují přesné postupy. Primární stádium nekomplikované syfilidy se léčí penicilinem. Pokud je třeba, lze přidat další speciální antibiotika. Pozdní stádia s sebou nesou už bohužel nevratná poškození, stále však lze aplikací nitrožilního penicilinu zabránit tvorbě dalších poškození a postupu nemoci.

Syfilis se vrací

Syfilis býval velmi obávanou pohlavní nemocí. Od chvíle, kdy se v 80. letech objevil virus HIV a nemoc AIDS, však výrazně ustoupil do pozadí, protože už v té době byl dobře léčitelný. V dnešní době už se lidé nebojí ani AIDS, natožpak syfilidy. O to je celá věc zrádnější. Prakticky celá Evropa v posledních letech hlásí dramatický nárůst případů syfilidy. V České republice jde o vyšší stovky případů ročně. Lékaři přitom varují, že syfilis zdaleka není neškodnou nemocí, na kterou se podaří vždy vyzrát. Naprosto zásadní je včasná diagnóza, jinak může dojít až k úmrtí pacienta.

Autor: Lucie Proutková

V mládí jsem často trpěla zdravotními problémy. Lékaři mi moc kloudného neporadili, ale zato předepisovalo jeden lék za druhým. Nakonec jsem se rozhodla poradit si sama zdravějším životním stylem. A ono to vyšlo - tak ráda poradím druhým.