Proč vnímají muži a ženy bolest rozdílně?

Proč je bolest rozdílná u mužů a u žen? Ženy pociťují bolest častěji a ve více oblastech těla. Bolest zpravidla také mívá delší dobu trvání. Důvody, proč tomu tak je, se dozvíte na následujících řádcích.

Bolest je důsledkem strachu

Dobře známou věcí je, že u bolesti hraje obrovskou roli zejména psychické rozpoložení člověka. Práh bolestivosti je nastaven u každého jednotlivce jinak, ovšem snášení bolesti výrazně ovlivňuje situace, ve které se člověk nachází. Kromě toho bolest a její vnímání samozřejmě ovlivňuje dědičná dispozice, výchova nebo kultura. Muži obecně mají vyšší práh bolesti, ale hůře ji snášejí. Ženy naopak bolest vnímají silněji, zato ale více vydrží.

Jak vnímají bolest ženy?

Ženy bolest více citově prožívají. A jelikož jsou pocity spojené s bolestí většinou negativní, mohou tím vnímání bolesti ještě zhoršit. Hormony jako estrogen a testosteron také podstatně vnímání bolesti ovlivňují. To vysvětluje i to, že ženy jinak vnímají bolesti v průběhu menstruačního cyklu a těhotné ženy díky zvýšené hladině estrogenů mohou snášet intenzivní bolest při porodu.

Muži a bolest

Muži mají systém, který propojuje mozek s míchou, a pokud je tento systém aktivován vjemem bolesti, tělo začne vypouštět endorfiny, které vjem bolesti zmírní. U žen tento mechanismus podle vědců vůbec neexistuje. Muži se obvykle soustředí na čistě fyzický aspekt bolesti, kterou trpí a snaží se s ní vyrovnat různými prostředky, kdežto ženy se s bolestí dokážou vyrovnat psychologicky.

Léčba u mužů i u žen je stejná

Přestože muži a ženy vnímají akutní bolesti jinak, neznamená to, že by se také měli jinak léčit. Pamatujte, že vždy je lepší vzít si lék již v samém počátku, protože plně rozvinutá bolest se hůře tlumí. Cítit akutní bolest je pro život důležité, protože je to dobrým signálem, že se něco děje. Lidé, kteří vůbec bolest necítí, se prý dožívají mnohem nižšího věku.

Autor: Romana Hašková

Externí autorka serveru AAzdraví.cz.