Rakovina štítné žlázy je zrádná tím, že rychle tvoří metastázy. Rozpoznání prvních příznaků je proto klíčové

Jako rakovina je často označováno každé nádorové onemocnění jakéhokoliv charakteru. Termín rakovina by měl být ale vyhrazen jen pro epitelové zhoubné nádory neboli karcinomy.

Kromě rakovinových nádorů existují i další zhoubné neboli maligní nádory, které nejsou tak časté. Sem patří i primární lymfom štítné žlázy, který se často vyvine u osob s autoimunitním postižením štítné žlázy. Nejčastějšími jde o nádory endokrinních žláz s vnitřní sekrecí, kdy produkované hormony odcházejí do krve. Příkladem endokrinní žlázy je štítná žláza, příštítná tělíska nebo nadledvinky.

Zhoubné nádory štítné žlázy

Zhoubné nádory štítné žlázy tvoří 1,3 % všech maligních nádorů. Z celkového počtu lidí zemřelých v důsledku nějakého maligního onemocnění, je 0,4 % s maligním onemocněním štítné žlázy. Onemocnění postihuje 2x častěji ženy než muže.

Rizikové faktory rakoviny štítné žlázy

Rizikovým faktorem je vystavení ionizujícímu záření, což je nebezpečné hlavně v mladším věku. Až u 7 % osob ozářených dávkou 2Gy na oblast kolem štítné žlázy vznikne zhoubný nádor, nejčastěji papilární karcinom štítné žlázy. Rizikovým faktorem je genetická predispozice a mutace v charakteristických genech. Prevencí je co nejvíce se vyhýbat ionizujícímu záření, což ale není vždy reálné.

Příznaky a projevy rakoviny štítné žlázy

  • Hlavním projevem zhoubného nádoru štítné žlázy je obvykle rychle rostoucí uzel v oblasti štítné žlázy tvrdé konzistence, který lze nahmatat.
  • Pokud dojde ke zvětšení krčních a nadklíčkových lymfatických uzlin, jde už o pokročilé nádorové bujení.
  • Velmi zřídka se objeví příznaky útlaku průdušnice a polykací obtíže, hlavně v pokročilých stádiích onemocnění.
  • Nádor se může vyskytovat i v obou lalocích štítné žlázy, často metastázuje mízní cestou do uzlin krčních, okolo klíčku, za hltanem či v dutině hrudní.
  • Krví může metastazovat do plic, kostí a jater. Produkce hormonů štítné žlázy je i při rozsáhlém poškození žlázy dlouho zachována.

Nádory štítné žlázy

Štítná žláza obsahuje folikulární buňky, které vytváří folikuly a parafolikulární buňky neboli C-buňky, které produkují hormon kalcitonin. Z folikulárních buněk jsou odvozeny diferencované karcinomy, tedy karcinom papilární, folikulární a oxyfilní. Z C-buněk vzniká karcinom medulární. Karcinomy mohou být i nediferencované a smíšené. Zbytek 5 % zhoubných nádorů tvoří lymfomy, teratomy či sarkomy. Mohou sem proniknout i metastázy jiných nádorů, třeba prsu.

Léčba rakoviny štítné žlázy

Především jde o chirurgický zákrok, aplikaci radiojódu, zevní ozáření, hormonální či intersticiální léčbu a chemoterapii. Největší komplikací je sekundární rozšíření nádoru metastázemi do plic, kostí či mozku. Po léčbě radiojódem může dojít k útlumu kostní dřeně, plicní fibróze a poruchám plodnosti.

Foto: Freepik

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.