Tichý zabiják Čechů jménem radon. Některé domácnosti jsou horší než uranové doly

Na to, jak nebezpečný radon je, se o něm mluví příliš málo. Tak například: každoročně má na svědomí dvojnásobné množství úmrtí než dopravní nehody. Po kouření jde také o druhou nejčastější příčinu vzniku rakoviny plic v České republice.

Radon způsobuje rakovinu

Radon je přírodní radioaktivní plyn, jenž se uvolňuje z podloží a stoupá do atmosféry. Je přítomný v podstatě všude, ale obvykle v tak nízkém množství, že zdraví neškodí. Bohužel se Česká republika vyznačuje obecně mnohem vyšší přítomností radonu než je celosvětový průměr.

Ani to by ještě tolik nevadilo. Pokud na radon narazíme venku, můžeme si být jistí, že stoupá nahoru do atmosféry. Velký problém však představuje radon, který z podloží prostupuje do interiérů budov a hromadí se zde. Jeho zrádnost spočívá v tom, že ani v obrovských koncentracích není cítit ani vidět. Přitom tělu škodí a může vést až k rozvinutí rakoviny plic. Radon je dlouhodobě zařazen na seznamu karcinogenních látek Světové zdravotnické organizace. Lidé, kteří žijí v radonem zamořených interiérech, nepocítí jeho negativní účinky ihned. Odhaduje se, že se radon na zdraví lidí zásadně podepíše po deseti až čtyřiceti letech. Velmi závisí na koncentraci radonu v daném interiéru.

Radonová mapa České republiky. V interiérech se radon může držet a následně výrazně škodit zdraví.

Žít v uranovém dole?

Problematiku radonu v nových stavbách řeší takzvaný atomový zákon. Takzvanou referenční hodnotou je koncentrace do 300 Bq/m³, kdy tato úroveň zdraví je ještě přijatelná a bezpečná. Už to je ale poměrně dost – průměr v českých domácnostech je 120 Bq/m³, přičemž celosvětový průměr je ještě nižší.

U nových staveb většinou problém s radonem nebývá, protože jsou dobře odizolované, což nařizuje právě zákon na základě provedeného měření radonu v místě stavby. Jeho koncentraci je třeba zohlednit v projektu a vytvořit takovou izolaci, aby nepronikal do interiéru.

Výrazně horší situace je v případě staveb starších a nedá se říct, že by ji někdo aktivněji řešil. Hodnoty radonu v postarších stavbách totiž dosahují skutečně extrémních výšin. Odborníci uvádějí, že nejsou výjimkou koncentrace dosahující 10 000 Bq/m³. Bohužel se objevují také případy domácností, ve kterých bylo naměřeno více než 15 000 Bq/m³. To už je více, než čemu byli vystavení například horníci v nechvalně proslulých uranových dolech. A ti, jak známo, na tuto práci svým zdravím velmi často doplatili.

Testování je možné

Pokud máte podezření na zvýšené hodnoty radonu ve vašem bytě či domě, nebo se jen chcete ujistit, že žijete v prostředí, které vás pomalu nezabíjí, máte možnost využít bezplatného testování v rámci Radonového programu ČR. Objednat si ho můžete u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale také na pražském magistrátu a krajských úřadech.

Připravte se ale na to, že kvalitní testování není záležitostí několika hodin nebo dní. Ideální měření by mělo probíhat několik měsíců, a to ideálně v zimě. V případě, že budete měřit krátkodobě a v létě, může se vlivem větrání stát, že výsledky budou mimořádně nepřesné a naprosto nevypovídající.

Radon byste si každopádně měli nechat přeměřit i tehdy, pokud v domě provádíte rekonstrukci, která zahrnuje výměnu oken nebo zateplení. Může totiž dojít k poruše přirozené cirkulace vzduchu a radon se v interiéru začne držet ve výrazně vyšší míře než dosud.

Pokud v bytě či domě naměříte do zmíněných 300 Bq/m³, je to podle odborníků ještě v pořádku. Pokud jsou ale hodnoty vyšší, experti jednoznačně doporučují provést opatření k omezení koncentrace radonu. V případě koncentrace nad 1000 Bq/m³ je možné požádat o dotaci na protiradonová opatření. Hodnoty na 3000 Bq/m³ už znamenají vážné ohrožení zdraví. Pokud je tato hodnota překročena, je majitel nemovitosti povinen provést příslušná opatření k jejímu snížení.

Autor: Lucie Proutková

V mládí jsem často trpěla zdravotními problémy. Lékaři mi moc kloudného neporadili, ale zato předepisovalo jeden lék za druhým. Nakonec jsem se rozhodla poradit si sama zdravějším životním stylem. A ono to vyšlo - tak ráda poradím druhým.