Práce na směny není zdravá. Čím škodí nejvíce?

Rizika směnných a nepravidelných režimů ohrožují zdraví. Nová legislativa sice změnila v praxi přístup, ale novela zákona zaměstnance neochrání.

Největší neúrazová rizika z práce jsou zdravotní újmy při vystavení rakovinotvorným látkám, mechanickému přetěžování pohybového ústrojí, často s přenosem vibrací a vynucenou pracovní polohou. Patří sem i pracovní stres a narušování biologických rytmů, jako práce v nepravidelných směnách, třísměnných režimech a nočních směnách. Mnohahodinové stání prodavačů i nevhodné stravování při těchto provozech.

Úskalí práce na nočních a nepravidelných směnách

Práce na nepravidelných směnách je od roku 2010 dle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny v Lyonu – IARC, která je součástí WHO, brána jako pravděpodobný lidský karcinogen. Epidemiologické studie prokázaly zvýšené riziko vzniku mnoha druhů rakoviny, zejména prsu o více než 20 %. Naruší se biologické rytmy životních funkcí a produkce hormonů, jako melatoninu. Riziko metabolických a kardiovaskulárních onemocnění plyne i ze zvýšené konzumace potravy a pití slazených nápojů.

Porušení biorytmů a rizika

Práce na nepravidelných a nočních směnách přináší rizika porušení biorytmů zejména pro starší osoby. Mají vliv na imunitní systém, snižují tvorbu melatoninu, ovlivňují kardiovaskulární systém a metabolické děje v těle, jako metabolický syndrom, hypertenzi, diabetes a vznik lymfatických nádorů. Ohroženy jsou lidé s epilepsií i migrénou. Není-li práce na směny nutná, neměla by se zavádět.

Nejvyšší rizika

Otravy z chemických látek, postižení pohybového aparátu, rakovina a alergie. Nejsou prozkoumána rizika u nanotechnologií. Komplexně riziková povolání jsou práce horníků, slévačů, brusičů, svářečů, stavařů, hasičů, záchranářů, zdravotníků, při výrobě vozidel a v sociálních službách. Pracovníci IT si často namohou šlachy svalů ruky a mají syndrom karpálního tunelu. Je třeba dodržovat zdravý životní styl, vyváženě se stravovat, pravidelně cvičit, relaxovat a chodit na preventivní prohlídky.

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.