Darování spermií. Znáte všechny výhody a nevýhody?

Darování spermií je v dnešní době aktem, který provádí mnoho mužů. Někteří tak činí z touhy po pomoci jiné rodině, jiní jsou spokojeni s finanční kompenzací a někteří jsou prostě jen zvědaví. Jelikož se toto téma neprobírá v běžné mužské konverzaci, je namístě se mu blíže věnovat. Darování totiž skýtá spoustu výhod, ale skrývá také nějaká rizika.

Jak darování funguje

Ačkoli se tento proces může zdát jako jednoduchý, opak je pravdou. Ve skutečnosti se jedná o zdlouhavé zkoumání, zdali je váš zdravotní stav v pořádku, zdali se pohybujete ve věkovém rozmezí 18-35 let, a dokonce jestli jste úspěšně složili maturitní zkoušku. Tyto informace slouží pouze pro lékařská vyšetření, poté vše probíhá anonymně, tudíž nikdo nezjistí, že darované sperma je právě vaše. Teprve poté se vyšetřující lékař zaměří na vaše spermie. Ty musí mít samozřejmě dostatečnou kvalitu. Až padne výsledný verdikt a zjistíte, že smíte darovat, čeká vás přísná dieta s omezením veškerých nezdravých látek a také absence pohlavního styku. Samotné darování se provádí v soukromí.

Zvážení výhod a nevýhod

Pozitivní na celém procesu je fakt, že díky jednomu odvážnému muži, může přijít na svět vytoužené dítě u cizí rodiny, která se s dárcem nikdy nesetká. Příjemná je také finanční kompenzace, která se pohybuje v řádu stovek až tisíci koruně. Samozřejmě je nižší než u žen, které se rozhodnou darovat vajíčka, protože mužský odběr nenese žádná zdravotní rizika.

Nevýhodu lze spatřovat ve faktu, že do světa vypustíte svou genetickou informaci, o které již nikdy neuslyšíte. Pokud se spokojíte s faktem, že své geny někomu darujete, můžete odejít s čistou hlavou. Jestliže však víte, že byste mohli v budoucnu začít bádat, kdo že to vlastní vaše geny, raději se dárcovství vyhněte.

Autor: Tereza Hotovcová

Zdravý životní styl a objevování nových receptů je něco, co ji vždy naplňovalo, a proto se zde s vámi dělí o své poznatky.