Kardiovaskulární nemoci jako stále častější problém. Jaké jsou jejich příčiny?

Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění jsou známé z epidemiologických studií. U nositelů těchto znaků je výskyt onemocnění oběhového systému vyšší. Jaké jsou rizikové faktory?

Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění se dělí na ovlivnitelné a neovlivnitelné. V prevenci srdečně-cévních onemocnění se zaměřujeme pro snížení rizika na ty ovlivnitelné.

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom je soubor rizikových faktorů, který zahrnuje obezitu v oblasti břicha, sníženou využitelnost glukózy neboli inzulinovou rezistenci, dyslipidemii neboli poruchu hladin lipidů a vysoký tlak neboli hypertenzi. Pacienti s metabolickým syndromem mají zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění nebo diabetu 2. typu.

Rizikové faktory sledovatelné při biochemických vyšetřeních

  • Zvýšená hladina celkového cholesterolu a LDL cholesterolu.
  • Snížená hladina HDL cholesterolu.
  • Zvýšená hladina triglycerolů.
  • Hyperglykémie, diabetes mellitus II. typu a porucha glycidového metabolismu.
  • Mírná hyperhomocysteinemie – zvýšená koncentrace homocysteinu.

Prováděná biochemická vyšetření

Vyšetření ukazující na zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob a metabolický syndrom tvoří skupiny testů známé jako lipidový profil. Ten umožňují stanovit riziko kardiovaskulárního onemocnění. Testy jsou ukazatelem rizika srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice, tedy kardiovaskulárních chorob, které způsobuje ucpání cév, anebo ztráta pružnosti cévní stěny známá jako ateroskleróza tepen.

Lipidový profil

Lipidový profil zahrnuje vyšetření celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů. Stanovení hodnot glukózy a homocysteinu, jenž souvisí se vznikem metabolického syndromu a infarktu myokardu. Výpočet indexů zohledňuje věk, pohlaví a rizikové faktory aterosklerózy, jako aterogenní index plazmy – AIP. Provádí se při podezření, nebo na požádání. Cena vyšetření lipidového profilu s glukózou je asi 300 korun, s glukózou a homocysteinem asi 700 korun.

Prevence kardiovaskulárních chorob

Ohroženi kardiovaskulárními chorobami jsou senioři, dospělí i děti. Obézní děti mívají projevy srdečního onemocnění včetně vysokého krevního tlaku. Je třeba vynechat kouření, alkohol, tuky, fast food, snížit hladinu cholesterolu a váhu, hlídat cukrovku, vysoký krevní tlak a zvýšit fyzickou aktivitu. Denně máme ujít asi 6 km a vykonávat fyzické aktivity střední intenzity, jíst 5 porcí zeleniny a ovoce.

Příčiny kardiovaskulárních chorob

Hlavní příčinou je ukládání tukových látek ve stěnách tepen, které vede k jejich zužování a nedokrevnosti neboli ischémii orgánů. Ateroskleróza tepen se projevuje jako ischemická choroba srdeční nebo cévní mozková příhoda. Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou invalidity i předčasných úmrtí.

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.