Kouření marihuany u dospívajících může mít za následek deprese v pozdnějším věku

Úloha konopí v oblasti zdraví je intenzivně diskutovaným tématem, ale příliš se neřeší jeho dopad na duševní zdraví (deprese, úzkosti). Rizika na individuální úrovni jsou sice neurčitá, ale rozšiřující se využívání konopí mezi mladými značně zvyšuje tyto hrozby.

Problém veřejného zdraví

Nálezy v oblasti vlivu konopí na duševní stav mladých jsou důležité pro klinickou praxi a veřejné zdraví. Mezi jednotlivými lidmi se mohou rizika negativních dopadů lišit, není možné předvídat přesné hrozby u každého jednotlivce, a o to závažnější problém to je.

Příznaky dlouhodobého užívání

Pravidelné užívání konopí mezi mladými lidmi je spojeno s problémy ve škole (problém školu dodělat, horší známky, záškoláctví), se závislostí, psychózou a neuropsychologickým úpadkem. Také se zvyšují rizika havárií motorových vozidel a u konzumentů dochází k dýchacím potížím.

Změna frontální kůry

THC – aktivační složka konopí, zprostředkovává většinu psychoaktivních a náladových účinků, přičemž má silné návykové vlastnosti. Bylo zjištěno, že konopí může fyziologicky změnit neurodevelopment (frontální kůra a limbický systém) v mozku. Konopí však působí individuálně na každého jinak, vliv je navíc závislý na konkrétní dávce uživatele.

Autor: Radek Chlup

Externí autor magazínu AAzdraví.cz.