Málo známý příznak, který ohlašuje koronavirus. Lékaři ho vídají stále častěji

Nejen vysoká teplota, nepříjemný kašel nebo urputná bolest hlavy. Stále více pacientů s nemocí Covid-19 hlásí, že kromě čichu a chuti došlo k poruše dalšího smyslu a sice sluchu. Jeho ztráta nebo omezení přitom může trvat i několik měsíců.

Od pískání v uších až po ztrátu sluchu

Syndrom zvaný Tinnitus představuje nepříjemné zvonění, bzučení či zaléhání uší. Obvykle ho způsobuje zranění ucha či sluchových nervů. Projevuje se také stárnutím, kdy lidé ztrácí sluch. Lékaři však hlásí, že tyto projevy se v době pandemie překvapivě množí. Je to dáno tím, že může jít o jeden z příznaků nemoci Covid-19, jak informuje list The Sun.

Výzkum Anglia Ruskin University provedený ve spolupráci s britským a americkým sdružením pacientů Tinnitus přinesl překvapivé výsledky. Ukázalo se, že přibližně 40 % lidí, kteří měli příznaky koronaviru, zaznamenali také problémy se sluchem. Nemuselo přitom jít hned o ztrátu sluchu jako takovou, ale právě nejrůznější poruchy sluchu, které se obvykle vyskytují při syndromu Tinnitus. Někteří z dotázaných uvedli, že problémy se sluchem měli už předtím, ale poté, co onemocněli koronavirem, se stav ještě zhoršil. Další pak prozradili, že pískání, bzučení a zhoršený sluch přišel poté, co onemocněli covidem. Odborníci proto došli k závěru, že tinnitus je pro řadu lidí jedním z dlouhodobých příznaků nemoci.

Další důkaz, že Covid-19 napadá mozek

Jde jen o další potvrzení již známé skutečnosti, že koronavirus může napadnout také centrální nervový systém. K problémům se sluchem dochází zřejmě podobně jako ke ztrátě chuti a čichu. Zde lékaři předpokládají, že koronavirus napadne příslušné čichové nervy. Podobně tedy zřejmě napadá i nervy sluchové.

Tinnitus jako takový má často nejasný původ a je jen velmi obtížné ho léčit. Obvykle se tak lékaři zaměřují na zmírnění příznaků. Podle některých studií může souviset s depresemi a sníženou emocionální pohodou. Tyto stavy potom sám o sobě prohlubuje, což tvoří začarovaný kruh, ze kterého je obtížné vystoupit. Existují však zřejmě různé formy tohoto onemocnění. Může být způsobeno jak fyzicky, tedy narušením nervového systému, tak i psychicky.

Foto: Shutterstock

Autor: Petr Vavrenka

Specialista na podávání erudovaných, přesto srozumitelných informací o nemocech trápících lidstvo.