Jak poznat závislost na drogách?

O závislostech se v současné době hovoří neustále. Stále totiž přibývá případů, kdy jsou lidé opravdu závislí, a to buď na lécích, alkoholu, nebo například na drogách. Zaměřme se nyní na závislost na drogách, jelikož se jedná o životy ohrožující závislost, k níž se čím dál dříve dostávají i děti. Jelikož je závislost na drogách velmi aktuální téma, je dobré vědět, jestli závislostí netrpí i někdo v našem okolí. Abyste to snadno rozeznali, musíte znát hlavní příznaky této závislosti.

Dá se léčit?

Závislost na drogách se dá léčit stejně jako jiné závislosti, k nimž se řadí například závislost na alkoholu, závislost na lécích nebo případně workoholismus, tedy závislost na práci. Aby však léčba byla účinná, snadná a rychlá, musí se včas rozeznat hlavní příznaky, které na závislost poukazují. Jak poznat konkrétně závislost na drogách?

Jaké jsou obecné příznaky?

Zaměřme se nejdříve na obecné příznaky závislosti. K obecným příznakům patří nevysvětlitelné chování, které je velmi neobvyklé, dále také náladovost, úzkost, člověk se taktéž dostává do deprese a je velmi unavený. U dětí se vyskytne zhoršený prospěch ve škole, může se zanedbávat vzhled a také přijde suchý kašel či se začne loupat kůže okolo rtů.

Jaké jsou specifické příznaky?

To však byly jen obecné příznaky, které mají být prvním varováním či signálem. Existuje však také seznam specifických příznaků, jako jsou zúžené zorničky, které jsou velikosti špendlíkové hlavičky. Dále se může vyskytnout třas a neklid, lidé trpící závislostí na drogách mohou mít stavy podobné opilosti.

Specifickým příznakem jsou také červené oči, otupělost, dezorientace nebo v případě užívání LSD si všímáme ustavičného smíchu.

Buďte neustále na pozoru

Závislost na drogách však prozrazují i činy,  kterých se závislý dopouští. K činům patří například všude odhozené nedopalky, na vnitřní straně předloktí si můžete všimnout vpichů, závislí lidé se mohou dopouštět i krádeží.

Autor: Tereza Čierníková

Pro magazín AAzdraví píše od srpna roku 2018. Milovaná práce jí každý den umožňuje nahlížet na zajímavá témata a také se věnovat koníčkům v podobě plavání a čtení.