Tremor neboli třes nepostihuje jen starší osoby. Jak se mu vyvarovat?

Co je tremor a jaké části těla může zasáhnout? Jaké jsou příčiny vzniku? Jak si s tímto onemocněním poradit? Může se projevit i u lidí, u kterých byste to nečekali.

Tremor neboli třes je neúmyslný, rytmický svalový pohyb, jenž se vyskytuje na jedné či více částech lidské těla. Tyto mimovolné pohyby se převážně vyskytují v horních a dolních končetinách, v obličejové části, ale také na hlasivkách či trupu těla. Nejčastěji třesem bývají postiženy ruce, hlava, prsty či nohy.

Jaké jsou příznaky a co může být příčinou?

Mezi hlavní příčinu náleží neurologické poruchy různého původu, onemocnění či jiné impulsy, jako je například hypoglykemický stav, otrava alkoholem apod. Tremor může postihnout jedince v každém věku vlivem stresu. Naopak neurologické potíže způsobující tremor mají spíše lidé středního a staršího věku.

Neurologická porucha se zpravidla objevuje spolu s nějakou další nemocí, jako je například mozková mrtvice, traumatické poranění mozku, roztroušená skleróza. Z dlouhodobějšího hlediska se třes může vyskytovat i u osob v odvykacím režimu, tj. alkoholiků či toxikomanů.

Základní rozlišení

Tremor může být klidový, tj. že třes je přítomen jen v klidu či je polohový, tj. je závislý na poloze končetiny. Klidový se zpravidla vyskytuje s dalšími symptomy, jako je snížená mimika obličejového svalstva.

Zatímco idiopatický tremor je často vázán geneticky a postihuje tak celé generace rodiny. Zde není příčina známa. Oproti tomu intenční tremor není v klidovém režimu přítomen, projevuje se, až když nemocný jedinec se snaží provést konkrétní činnost, například dát si naplněnou polévkovou lžíci do úst, kdy bývá třes cíleným pohybem zesilován a sílí při přibližování k cíli. Tyto osoby mají problém se trefit lžící do úst, v klidu se najíst, napít apod.

Jaká pomoc a řešení se nabízí?

Důležité je tento stav nepodcenit a vyhledat pomoc lékaře či přímo neurologa. Na základě vyšetření, je možné včas odhalit příčinu. Pokud se jedná o tremor způsobený silným či dlouhodobým stresem, zde netřeba propadat panice, zpravidla třes po určité době odezní spolu se stimulem, jenž ho vyvolal.

Pokud nemáte jakýkoliv důvod k tomu, proč by se vám ruce, nohy či jakákoliv jiná část těla měla chvět, je to signál o tom, že je zkrátka něco špatně.

Autor: Kateřina Lulková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.