Úžeh, nebo úpal? Jak je rozeznat a jak se chránit?

Léto, pro většinu jedno z nejoblíbenějších ročních období. Avšak tropické, vysoké teploty vzduchu mají i svá úskalí. Mezi nejčastější onemocnění náleží úpal a úžeh. Pozor nezaměňovat. Jak se od sebe liší?

Úžeh a úpal, u těchto dvou odlišných onemocnění dochází často k záměně, stejně tak jsou i tací, kteří považují úžeh a úpal za jedno a totéž. Přestože úpal a úžeh vzniká na základě rozličných příčin, důsledkem u obojího je porucha termoregulace.

Úpal – příznaky a první pomoc

Úpal neboli kolaps organismu z horka. Jde o přehřátí organismu, které může nastat při dlouhodobém pobytu ve vlhkém, horkém, nevětraném prostředí, při nedostatečném či jen minimálním příjmu tekutin. Tímto dochází k selhání termoregulace a lidské tělo se neúměrně zahřívá.

Mezi typické příznaky úpalu patří vysoká teplota, bolest hlavy, zrychlené dýchání, nevolnost, zvracení, zmatenost, svalová křeč, závrať, ztráta smyslu pro orientaci i rovnováhu.

Úpalem jsou ohroženi především kojenci, malé děti, senioři, lidé trpící onemocněním cév a srdce, dále diabetici, osoby s nadváhou. První pomoc spočívá v poskytnutí tekutin, snížení tělesné teploty, efektivní jsou i studené zábaly a především nemocného přenést do chladnější, větrané a tmavší místnosti, bez přímého slunečního svitu. Je třeba kontrolovat základní funkce.

Prevence spočívá v dostatku příjmu vhodných tekutin, vyhýbat se slazeným nápojům, alkoholu, nadměrné konzumaci kávy. Pít častěji a po menších dávkách. Pro pobyt v horkém prostředí je třeba zvolit i vhodné oblečení z přírodního a prodyšného materiálu.

Úžeh aneb jak vzniká a jak se chránit?

Jedná se o zvláštní formu přehřátí, která vzniká díky dlouhodobému pobytu na přímém slunci. Vzniká na základě dlouhodobého působení slunečních paprsků. Příznaky se však mohou objevit až s časovým zpožděním po sluneční explozi, jako například večer či v noci po dnu stráveném na slunci, při opalování apod.

Symptomy jsou v tomto případě obdobné jako u úpalu, jen na rozdíl od úpalu zde dochází i k poškození kůže díky slunečnímu záření, tj. zčervenání, puchýře, vyrážka apod.

Prevence spočívá v dostatečné pokrývce hlavy, namáčení vlasů, dostačující příjem vhodných tekutin.

První pomocí je opět přesun nemocného do chladného a větraného prostředí, ochlazení, především hlavy, na kterou přikládáme chladné obklady, doplnit tekutiny, pomůže i mírně osolená voda.

Autor: Kateřina Lulková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.