Jak vypadala strava našich nejstarších předků? Podívejte se na jídelníček z pravěku

Neutichající hádky vegetariánů, veganů a jedinců, kteří maso milují se točí hlavně kolem tématu, z čeho se pravděpodobně skládal jídelníček našich nejvzdálenějších předků. Na začátek je nutné uvést, že období pravěku nebylo ani zdaleka krátké. Návyky se měnily díky různým faktorům a lidé se přizpůsobovali okolí a klimatickým změnám.

Vznik rodu Homo sapiens

Jelikož k vývoji člověka existují zatím jen více či méně uvěřitelné teorie, nemůžeme s jistotou určit, kde stojí začátek lidské existence. Pokud se odrazíme od rodu Homo sapiens, budou naše představy už o něco zřetelnější.

Počátky vývoje Homo sapiens můžeme zařadit do rozmezí dvě stě až tři sta tisíc před naším letopočtem. Jedná se o dobu, kdy byla planeta v tzv. době ledové. Nejednalo se o celkové zalednění Země, jak bylo v minulosti často zvykem, ale o střídání chladných a o něco teplejších období. Právě díky tomu se mohl člověk plně oddat vývoji, pilně se rozmnožovat a zmnohonásobit svůj počet.

Pravda se skrývá v jeskyni

Umění pravěkého člověka nám do dnešní doby zanechalo jasnou zprávu. Stěny mnoha jeskyní jsou pokryty malbami zvěře (medvědů, sobů, koní, mamutů, zajíců) a symbolů, což jasně naznačuje, že pravěký lovec využíval magii a snažil se svými výtvory zvýšit možnost úspěchu při lovu. Jelikož hon na divou zvěř není jednoduchou činností a pasti na mamuty vykopané do země jsou jen výplodem fantazie knižních autorů, můžeme se domnívat že přijímali i rostlinou stravu. 

Z lovce se stává zemědělec

Díky zaledněné části Země mohli ještě před dvaceti tisíci lety před Kristem lidé přecházet do Ameriky po pevnině. Vše se však změnilo s příchodem teplejšího klimatu přibližně před deseti tisíci lety. Toto teplé období pociťujeme stále. Pro člověka byla tato doba velkým mezníkem. Z lovců se pomalu a jistě začali stávat zemědělci, a s tím jde ruku v ruce také změna stravy. Převážně masitý jídelníček nahradily produkty domestikovaných zvířat a plodiny z polí. Lidé se teprve začali učit, jak opečovávat své pozemky a tato starost s nimi jde dodnes.

Názory se rozcházejí

Současný člověk se vlivem těchto různých změn dostal do bodu, kdy je pro něj možné přijímat dohromady rostlinnou i živočišnou stravu. O tom jaké má tato strava dopady na zdraví se stále přou odborníci a stále nebyla nalezena shoda.

Autor: Tereza Hotovcová

Zdravý životní styl a objevování nových receptů je něco, co ji vždy naplňovalo, a proto se zde s vámi dělí o své poznatky.