Vysoký krevní tlak můžete zjistit i bez tlakoměru. Naučte se rozpoznat tělesné signály

Pokud se vám tlak teprve začíná zvyšovat, můžete být bez obtíží a často o tom nemusíte ani vědět. Díky tomu se ale bohužel toto onemocnění dál rozvíjí. Tělo přitom vysílá specifické signály, při jejichž zpozorování byste měli zbystřit a podezření ověřit pomocí tlakoměru.

První stádium hypertenze

prvním stádiu jsme většinou bez obtíží a jediným vodítkem známek hypertenze může být jen naměřený vysoký krevní tlak, který je jen občasný a až později trvalý. Obtíže se většinou objeví až s pokročilým stavem nemoci, kde ale už v jeho důsledku vzniká různě rozsáhlé poškození některých orgánů. Sledujte tyto příznaky:

 • bušení srdce
 • závratě
 • bolesti hlavy
 • mravenčení prstů na rukou a nohou
 • zmatenost
 • únava
 • ospalost
 • poruchy spánku

Druhé stádium hypertenze

Ve druhém stádiu se už projevují další potíže. Příznaky na srdci se zjišťují vyšetřeními, jako je ECHO – hrudní echokardiografické vyšetření, RTG  – rentgenem a EKG – elektrokardiografické vyšetření. Provádí se i vyšetření očního pozadí.

 • aterosklerotické změny na tepnách
 • zvětšená levá srdeční komora v důsledku neúměrného zatížení části srdce
 • změny na očním pozadí – angiopatie – poškození krevního řečiště a cév

Třetí stádium hypertenze

Ve třetím stádiu jsou už jednotlivé orgány výrazně poškozeny a dochází k viditelnému zhoršené funkci. Tepny jsou v důsledku hypertenze postiženy aterosklerotickými změnami. Dalším postiženým orgánem bývá srdce, ledviny a postižení očních cév se nadále zhoršuje. Pokud je hypertenze dobře léčena, ke třetímu stadiu nemoci by nemělo dojít.

 • ischemická choroba periferních tepen dolních končetin, ve vážných případech končí až amputací postižené nohy
 • krvácení do mozku – náhlá cévní mozková příhoda, ve vážných případech dojde k různým stupňům poškození tělesných funkcí, v nejhorším případě končí smrtí
 • ischemická choroba srdeční
 • dušnost
 • bolest na hrudníku
 • bušení srdce
 • oční neuroretinopatie – intraretinální červenohnědé léze ve tvaru klínu, nakonec dochází k slepotě
 • nefroskleróza, postupné snižování funkce ledvin, jejich selhání neboli urémie

Při vysokém tlaku může někdy dojít k hypertenzní krizi. Krevní tlak se náhle zvýší nad 230/130 mmHg. Stav provází velké bolesti hlavykřečenevolnost a zvracení. Nutná je hospitalizace a rychle zahájená léčba. Hrozí zvýšené riziko srdečního selhání a krvácení do mozku.

Foto: Freepik

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.