Edwardsův syndrom je častým genetickým onemocněním

toxoplazmóza

Edwardsův syndrom je s Downovým syndromem nejčastější genetické onemocnění. Odchylka chromozomu v plodu či buňkách dítěte s přítomností nadpočetného chromozomu děsí mnoho nastávajících matek. Jak syndrom vzniká, jak jej zjistit a je nějaká prevence?

Chromozom je struktura s genetickou informací. Soubor všech chromozomů v organismu nazýváme karyotyp. U zdravého člověka obsahuje 23 párů chromozomů, celkem 46. Při absenci nebo přebývajícím chromozomu vznikají různé genetické poruchy. Edwardsův syndrom se projevuje hlavně postavením rukou, změnami v obličeji a krátkou dobou života.

Kdy vzniká Edwardsův syndrom

Edwardsův syndrom vzniká, pokud je přítomen nadbytečný 18. chromozom ve vajíčku nebo spermii a je jich pak 24. Výsledný počet chromozomů je pak 47 a každá buňka plodu obsahuje vždy o 1. chromozom více. Tento stav se nazývá trizomie 18. chromozomu.

Edwardsův syndrom a jeho formy

 • Mozaikové formy – po spojení vajíčka se spermií vzniknou 2 skupiny buněk, z nichž jedna část obsahuje nadbytečný 18. chromozom a druhá má běžné složení. Postihuje asi 5 % těhotenství.
 • Translokační formy – dochází k částečné trizomii, rodič je zdráv, ale dítě má tento syndrom. Postihuje asi 2 % těhotenství.

Rizikové faktory Edwarsova syndromu

 • pokud se již Edwardsův syndrom v rodině vyskytuje
 • vyšší věk matky

Projevy syndromu po porodu

 • nízká porodní hmotnost kolem 2200 gramů
 • malý obvod hlavičky
 • krátký krk
 • nízko posazené ušní boltce
 • malá čelist a ústa
 • rozštěp čelisti, rtů či patra
 • krátký nos a obrácené nosní otvory
 • malé oči a zrakové potíže
 • sevřené pěsti se zkříženými prsty
 • srůst prstů
 • nevyvinuté nebo chybějící palce
 • špatně vyvinuté nehty
 • srdeční poruchy u 90 % dětí
 • anomálie centrálního nervového systému
 • opožděný vývoj a retardace
 • zaostávání psychomotoriky
 • problémy s příjmem potravy
 • dušnost
 • snížené svalové napětí
 • zvětšený klitoris u dívek a nesestouplá varlata u chlapců

Projevy před porodem

 • zmnožení plodové vody – polyhydramnion
 • snížené množství plodové vody – oligohydramnion
 • malá placenta
 • slabá pohybová aktivita plodu
 • plod zaostává v růstu

Odhalení onemocnění v těhotenství

Odhaluje se pomocí screeningu v 1. trimestru, který se provádí mezi 11. a 13. týdnem těhotenství společně s výskytem Downova a Patauova syndromu. Po porodu se dělají krevní testy, sonografické vyšetření, echokardiografie a vyšetření ledvin.

Léčba a prognóza Edwardsova syndromu

Děti se krmí sondou, léčí se infekce, podávají léky proti selhání srdce, provádí rehabilitace, operace vrozených vad a zajišťuje se psychologická péče o rodinu. U narozených dětí se Edwardsův syndrom vyskytuje v poměru 1:6500 až 1:8000, u počatých dětí v poměru 1:3000 a 3x více postihuje ženy. U většiny embryí a plodů dochází k samovolnému potratu. Po narození 90 % dětí umírá do 1/2 roku a 10 % dětí přežije 1 rok. Průměrná délka života u chlapců je 2 až 3 měsíce, u dívek 10 měsíců. V rámci prevence je nesmírně důležitá genetická konzultace a prenatální diagnostika Edwardsova syndromu.

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.