Kussmaulovo dýchání je velmi nebezpečný příznak. Jaké doprovází stavy?

Kussmaulovo neboli acidotické dýchání je hluboké, zrychlené dýchání, kterému říkáme hyperventilace. Nejčastěji vzniká při metabolické acidóze a při dekompenzaci cukrovky. Pomocí hlubokého dýchání se organismus zbavuje oxidu uhličitého.

Kussmaulovo dýchání je nebezpečný příznak, který doprovází chorobné stavy spojené s rozvratem vnitřního prostředí a často podceňovaného překyselení organismu, kterým trpí mnoho z nás. Jde o lehce zrychlené dýchání s hlubokými, těžkými a usilovnými nádechy. Je to reflexivní obranná reakce a objevuje se také u pacientů v bezvědomí. Není chorobným stavem, pouze jeho projevem.

Princip Kussmaulova dýchání

Náš organismus je přirozeně zvyklý na stabilní vnitřní prostředí a určité pH neboli kyselost prostředí. Běžně se pohybuje okolo 7,4 pH. Pokud dojde ke zvyšování kyselosti a poklesu pH, organismus se brání. Důležitou sloučeninou je uhličitanový iont CO3-, který vychytá vodíkové ionty a vznikne slabá kyselina uhličitá H2CO3, která se rozpadá na vodu, tedy H2O a oxid uhličitý CO2. Oxid uhličitý se organismus snaží vydýchat a zabránit dalšímu poklesu pH.

Metabolická acidóza

  • Diabetická ketocacidóza je typická pro neléčené diabetiky 1. typu, narušuje metabolismus glukózy, tvoří kyselé ketolátky v těle a způsobuje snížení pH tzv. acidózu.
  • Laktátová acidóza je spojena s poklesem pH v těle a zvýšenou koncentrací kyseliny mléčné v krvi, někdy je vedlejším nežádoucím efektem některých léků.

Diabetická ketoacidóza

Ketoacidóza se vyskytuje až u 40 % diabetiků, zejména 1. typu. Slinivka přestává tvořit inzulin. Pokud se neléčí, může pacient upadnout do ketoacidotického kómatu. Úmrtnost je asi 2 %. Vzácně je ketoacidóza u diabetiků 2. typu a jde o hyperosmolární hyperglykemický neketotický syndrom či kóma a způsobuje dehydrataci. Podává se nitrožilně inzulin, zajišťuje rehydratace a přísun draslíku.

Laktátová acidóza

U laktátové acidózy se hromadí kyselina mléčná neboli laktát. Dochází k překyselování organismu, které při nedostatku kyslíku v tkáních může končit smrtí. Při užívání metforminu je třeba hlídat nežádoucí účinky. V moči se sledují ketolátky a cukr, v krvi zvýšená hladina krevního cukru. Snižuje se pH, vychýlí se koncentrace sodíku, draslíku a chlóru. Základem je okysličení organismu, odstranění acidózy, je ordinován hydrogenuhličitan sodný, inhalace kyslíku, kontroluje se hladina draslíku v krvi i pH, aplikuje inzulin, plazma, heparin či dialýza. Metformin se po laktátové acidóze nesmí nikdy užívat.

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.