Malováním lze odbourat stres. Vyzkoušejte arteterapii

K odbourávání stresu a překonávání různých složitých situací lze využít mnoho léčebných postupů. Jedním z nich je také arteterapie, při které se využívají umělecké techniky různého druhu. Jde například o tvorbu poezie, různé pohybové aktivity, jako je balet či jiný druh tance. Častým prostředkem sebevyjádření je také malba či kresba. Účelem tvorby díla při arteterapii není vytvořit dokonalý umělecký kousek, ale vtisknout obrazu duši a následně nad hotovým dílem diskutovat a odhalovat faktory, které vedly ke vzniku.

Co budete potřebovat k zahájení

Pokud s terapií nemáte žádné předchozí zkušenosti, je nejlepším postupem začít sám od sebe. Vytvořte si doma sami pro sebe dílo, které bude vystihovat vaši osobnost a následně si vše dokonale popište. Až se budete cítit připravení navštivte kurz vedený odborníkem a vyzkoušejte diskutovat ve skupině. Kromě toho, že své poznatky budete sdílet s ostatními, získáte také nové zkušenosti s tvorbou ostatních.

Nic není špatně

Jelikož se nejedná o pravé umělecké dílo, které by mělo splňovat harmonii mezi obsahem, formou a funkcí, musíte se zaměřit hlavně na své osobní pocity. Výsledný obraz bude prostřednictvím tvarů, barev, kompozice a velikosti vyjadřovat vaši individualitu, a přestože nemusíte být odborník, můžete žasnout nad tím, jak skvělé jsou vaše schopnosti popisování. Estetická funkce je zde jakoby vypuštěna a hlavní důraz se přikládá emocím.

Vliv na zdraví

Lidé, kteří se cítí osamělí se touto cestou mohou lehce a nenásilně zapojit do kolektivu. Mimo to, že donutíte svou mysl při tvorbě relaxovat, dozvíte se na závěr kurzu také velmi důležité informace o své osobě, které běžně nevidíte nebo si je nepřipouštíte. V důsledku toho lze dosáhnout pevnějšího duševního zdraví, sebevědomí a jistoty.

Pokud se neodvažujete skočit po hlavě do vlastní tvorby lze uvažovat i o popisu již vzniklých uměleckých děl. Tato forma je jednodušší v oblasti tvorby, avšak jedince mírně brzdí v poznání sebe samého, jelikož popisuje cizí tvorbu svýma očima.

Autor: Tereza Hotovcová

Zdravý životní styl a objevování nových receptů je něco, co ji vždy naplňovalo, a proto se zde s vámi dělí o své poznatky.