Parkinsonova choroba. Jak zmírnit projevy nemoci?

Parkinsonova choroba postihuje zejména starší generaci. Objevuje se však i u mladších osob. Jak se toto onemocnění projevuje, jaká je prevence a možnosti léčby?

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervovou soustavu. Vyvíjí se celá léta a příčinou je postupné ubývání nervových buněk v části mozku. Tu označujeme jako černá substance neboli substantia negra. Mozkové buňky jsou důležité pro produkci dopaminu, nezbytného k přenosu nervových signálů mezi nervovými buňkami. Jeho nedostatek má negativní vliv na přenos signálů. Choroba se rozvíjí od 40 do 70 let. Více se vyskytuje u mužů.

Kde se bere Parkinson

Přesná příčina není stále známá. Vliv může mít genetika, prostředí a kontakt s toxickými látkami. Typickým příznakem Parkinsonovy choroby je třes rukou. Nedostatek dopaminu způsobuje u ¾ pacientů poruchy ovládání pohybu. Třes se může zpočátku projevovat na jedné ruce, později na obou, pak na dolních končetinách a čelisti. Pomalý a klidný třes se zvyšuje při psychické zátěži a únavě. Pak se objevují mimovolné pohyby, potíže se zahájením pohybu a někdy i psychické problémy.

Co může být příčinou

Ohrožuje nás mnoho toxinů. Buněčné neurodegenerativní nemoci jsou spojovány s hliníkem, rtutí, fluorem, pesticidy a herbicidy, které poškozují mozek. Dále se mluví o glutamanu sodném jako o excitotoxínu v potravinách, o umělých sladidlech, jako je aspartam, rafinovaném cukru i lepku. Látky patologicky zvyšují imunitní respektive autoimunitní aktivity ve tkáni mozku a aktivují excitotoxicitu. Je třeba se jim vyvarovat. K odstranění neurotoxinů z těla, zejména rtuti a hliníku, pomůže i Chlorella.

Prvotní příznaky Parkinsonovy choroby

Objevit se může bolest ramen a páteře, svalové napětí, únava, poruchy spánku, pocity těžších končetin a pokles výkonnosti. Někdy jde o změnu mimiky, špatnou artikulaci a změnu písma. Objevují se mírné křeče, zpomalení chůze i pohybů a poruchy postoje, ztráta čichu, inkontinence, impotence, zácpa, dvojité vidění, mastná pokožka, excesivní pocení, generalizovaná bolest, deprese, neschopnost příjemného prožívání v podobě anhedonie a nakonec demence. S léčením je třeba začít co nejdříve.

Léčba Parkinsonovy choroby

V současné době není lék, který by Parkinsonovu chorobu vyléčil. Léčba se zaměřuje na potlačování projevů a rozvoje nemoci. Prostředky umožňují mírnit její průběh a zlepšit kvalitu života. Usnadňují vedení nervových signálů a stabilizaci hladiny dopaminu. Invazivní léčbu a chirurgický zákrok pro hloubkovou mozkovou stimulaci představuje implantace elektrostimulátoru do postižených oblastí mozku pro přenos vzruchů. Pomáhají rehabilitace, pohybová cvičení, strečink a procvičování paměti. Nutná je podpora a pomoc blízkých.

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.