Tekutina okolo plic aneb nebezpečný fluidothorax. Jak ho poznat?

Fluidothorax je přítomnost tekutiny v prostoru okolo plic, tedy v pleurálním prostoru. Může být jednostranný nebo oboustranný a má celou řadu příčin.

Pohrudniční dutina je vystlaná pohrudnicí, která pokrývá hrudní stěnu zevnitř. Svým okolním nástěnným listem pokrývá povrch plíce a pevně s ní srůstá. Běžně je pohrudniční dutina malá štěrbina s minimem tekutiny, který umožňuje posun listů pohrudnice během dýchání.

Když přijde úraz

Fluidothorax vzniká jako komplikace po úrazu, při zhmoždění hrudníku a při zlomeninách žeber. Zmnožený objem tekutiny v pohrudniční dutině utlačuje plicní tkáň a vede k akutní dechové nedostatečnosti.

Jaký může být fluidothorax

  • nezánětlivý – transudát
  • zánětlivý – exsudát
  • s přítomností krve v pohrudniční dutině – hemothorax
  • s přítomností lymfy v pohrudniční dutině – chylothorax
  • s přítomností hnisu v pohrudniční dutině – pyothorax neboli empyém

Fluidothorax a diagnostika

Přesnou diagnostiku o přítomnosti tekutiny a jeho množství poskytuje ultrazvuk neboli UZ, computerová tomografie neboli CT, nukleární magnetická rezonance neboli NMR, vlastní punkce a odsátí tekutiny. Poklepem a poslechem lze zjistit přítomnost volné tekutiny v množství od 200 do 400 ml. V případě, že výpotek nestlačuje plíci, není vždy nutno provést punkci, punktovat a odsávat.

Pleurální výpotek a embolie

Pleura neboli tenká výstelka v dutině hrudní je tvořena plochými buňkami a pojivem. Jeden list – viscerální pleura obaluje plíce, druhý – nástěnná pleura přiléhá ke stěně hrudní. Během dýchání dochází k jejich tření a je třeba trocha tekutiny snižující odpor. Vyšší obsah tekutiny je již pleurální výpotek. Objevuje se při selhávání čerpání srdcem, kdy se zvyšuje tlak v plicním řečišti a tekutina se filtruje do pleurální dutiny. Za výpotkem při plicní embolii stojí ucpání plicní tepny.

Zánětlivý výpotek a otoky

Pokud je plicní tkáň napadena houbami, viry či bakteriemi, vzniká zánětlivý výpotek. Je čirý, pak ho obsadí bílé krvinky s mikroorganismy a hnis neboli empyém se objeví i v hrudní dutině. Vzniká plicní absces. Pokud výpotek doprovázejí otoky končetin a voda v dutině břišní, jde o nízký příjem bílkovin či poruchu tvorby krevních bílkovin při jaterních chorobách. Výpotek způsobují i nádory v plicích či na pleuře nebo metastáze nádorů.

Autor: Pavla Růžičková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.