Jaký vliv na mozek má cvičení u mužů a žen nad 60 let?

Tělesná a mozková zdatnost u starších žen a mužů se liší. Kardiorespirační fitness je měřítkem toho, kolik a jak dobře je dodáván kyslík do svalů během cvičení. Kardiorespirační fitness bylo také spojeno s šedou mozkovou kůrou a lepšími kognitivními funkcemi ve starším věku člověka. Kardiorespirační způsobilost souvisí také s tím, jak funguje mozek během odpočinku.

Měnění se s věkem

Nervové propojení v mozku ve fázi odpočinku se mění s věkem. Tyto změny mohou negativně ovlivnit kognitivní funkce. Nebyl však nikdy znám neurální základ pohlavních rozdílů ve vztahu fitness s mozkovými funkcemi u starších lidí.

Soustředěné ženy

Muži mají vyšší hladiny kardiorespiračního zdraví než ženy. Ženy však mají větší efektivitu místní sítě a nižší globální síť než muži. Mozkové nervové propojení u žen je pozitivně propojeno s výkonnými funkcemi, mezi něž patří soustředění, věnování pozornosti a řízení času. Úrovně zdraví jsou však více spojeny se zlepšením modelu mozkové efektivity u mužů než u žen.

Cvičte a nepřestávejte

Ať už je to tak či tak, cvičení je základem pro zdraví i v pozdnějším věku. Cvičení u mužů i žen prodlužuje spokojený život, posiluje klouby a výrazně zlepšuje psychický stav. S věkem se však mění pravidla. Doporučeno je cvičení v menších dávkách a pravidelnost, aby mělo tělo dostatek času na regeneraci a drželo se stále v kondici. Cvičte po hodině třikrát týdně, nebo po půl hodině pět dní v týdnu. Rozhodně necvičte do absolutního zničení. To však platí i pro mladé. Pokud zajdete až n dno sil, často cvičení není efektivní a může být dokonce destruktivní. Pokud budete cvičit pravidelně, bude vaše tělo i mozek v dlouhodobé kondici, a to v jakémkoliv věku.

Autor: Radek Chlup

Externí autor magazínu AAzdraví.cz.