Plikace žaludku. Dokáže pomoct s nadváhou a cukrovkou?

Osoby, které se potýkají s velkou nadváhou až extrémní obezitou, se mohou obrátit na chirurga v rámci řešení problému. Co obnáší plikace žaludku? V čem je lepší než tzv. bandáž žaludku? Jak funguje a pomáhá plikace? Jaká jsou nutná opatření po zákroku?

Zmenšení kapacity žaludku

Operativní řešení, při kterém je pacientovi zmenšen objem žaludku. Plikace se provádí v celkové anestézii laparoskopicky. Předností je, že nedochází k odstranění žádné části žaludku nebo vložení cizího tělesa, tj. implantátu, jako je tomu u bandáže žaludku. Díky tomu je tento operativní zákrok i méně drastický, rizikový a navíc vratný!

Ve výsledku by člověk po plikaci žaludku měl sníst mnohem méně jídla a cítit se méně hladový. Přestože je tento zákrok šetrnější, přesto se jedná o zásah do lidského organismu a je nutné před touto laparoskopickou operací absolvovat nezbytná vyšetření.

Vhodné řešení pro osoby nejen s BMI nad 40

Plikace žaludku je vhodná a doporučována lidem, kteří trpí nadváhou a obezitou s BMI nad 40 či osoby s BMI od 35 s vedlejšími nemocemi, jako je vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků, cukrovka. V ojedinělých případech je tento zákrok nabídnut coby jediné reálné řešení pro osoby, u kterých selhala tradiční metoda léčby.

Plikace žaludku a diabetes

Plikace je efektivním řešením při boji s cukrovkou. Značné množství osob s nadváhou či obezitou trpí rovněž cukrovkou, za kterou může mj. i nedostatek pohybu a především špatná životospráva. Díky operace ztratí pacient kilogramy a dokonce u většiny pacientů trpících cukrovkou dojde ke zlepšení tohoto onemocnění. Plikace žaludku v tomto případě má efekt u osob v počátečním stadiu cukrovky, kdy se potrava méně natráví a rychle putuje do střev. Po operaci je nutné držet měsíc speciální dietu.

Operací to však nekončí

Chirurgickým zásahem to zdaleka nekončí. Zásádní je striktní dodržování pravidel ve stravování i v celkovém životním stylu, tj. omezení příjmu potravy, jíst menší dávky a v pravidelném intervalu, jídlo řádně rozkousat, nehltat, nezapíjet vodou. Důležitá je i fyzická aktivita, jako je například chůze, plavání.

Autor: Kateřina Lulková

Externí autorka magazínu AAzdraví.cz.